TKI d.d.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja Tovarna kemičnih izdelkov d.d.
Naslov podjetja Za Savo 6
Postna stevilka 1430
Mesto Hrastnik
Telefon +386 (0) 3 56 41 702
Faks +386 (0) 3 56 44 048
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.tiki.si
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Branko Majes
Funkcija glavni izvršni direktor
Telefon +386 (0) 3 56 43 448
Faks +386 (0) 3 56 44 048
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Marija Knavs
Funkcija vodja prodaje kloralkalne elektrolize
Telefon +386 (0) 3 56 43 344
Faks + 386
E-pošta [email protected]
Ime odgovorne osebe Nataša Mrak
Funkcija vodja prodaje fosfatov
E-pošta [email protected]
Ime odgovorne osebe Stevica Čeko
Funkcija direktor izvoza izdelkov široke potrošnje
Telefon +386 (0) 3 56 43 702
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Kemični izdelki in kemikalije

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

Opis

Glavne dejavnosti podjetja TKI Hrastnik so razvoj, proizvodnja in predelava osnovnih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij ter proizvodnja izdelkov za široko potrošnjo

Velikost podjetja

srednje

Šteilo zaposlenih: 137

Letni promet

Letni promet: 25 mio EUR

Delez izvoza: 75 %

Glavni izdelki / storitve
Bazne kemikalije ( Fosfati, Klor, Klorovodikova kislina, Natrijev hidroksid, Natrijev hipoklorit)
Izdelki široke potrošnje (čistila za gospodinjstvo, detergenti in mehčalci za perilo, prehrambeni dodatki ter čiste kemikalije)
Tekoča mineralna gnojila
Industrijska čistila
Tekstilni aditivi
Sredstva za obdelavo vod
Kalcijevi fosfati
Lastne blagovne znamke: HORTY: Tekoča mineralna gnojila MEGAMAX: Pralni prašek, koncentrirani tekoči detergent za pomivanje posode, koncentrirani mehčalec za perilo CEVOSAN EXTRA: Nova formula za čiščenje in razmaščevanje odtočnih cevi
Glavni izvozni izdelki / storitve
Poudarek je predvsem na izvozu baznih kemikalij (pri fosfatih npr. je odstotek izvoza 98 %).
Trenutni izvozni trgi
Ostale evropske drzave Države bivše YU: BiH, Črna Gora, Makedonija, Srbija
Države bivše Sovjetske zveze Rusija
Evropska unija Avstrija, Češka Republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška, Španija
Azija Uzbekistan, Kitajska, Turčija
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Italija, Hrvaška, Srbija

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- Malim in novo nastajajočim podjetjem bi lahko predstavili potrebe po dobaviteljih (embalaža, lesene palete …) ali storitvah (kurativno, preventivno vzdrževanje strojne opreme,…) . V primeru novih idej in pobud iz kemijske dejavnosti bi bili pripravljeni pomagati malim podjetjem (razvoj produkta, proizvodnja,…).