STRIP's d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja STRIP'S, Elektrotehnika - elektronika, d.o.o.
Naslov podjetja Kandrše 7
Postna stevilka 1252
Mesto Vače
Telefon +386 (0) 3 56 70 770
Faks +386 (0) 3 56 70 780
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.strips.eu
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Tomaž Smrkolj
Funkcija generalni direktor
Telefon +386 (0) 3 56 70 770
Faks + 386 (0)3 56 70 780
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Špela Hernavs
Funkcija skrbnica ključnih kupcev
Telefon + 386 (0)3 56 70 783
Faks + 386 (0)3 56 70 780
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Električni in elektronski izdelki in oprema

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

Opis

Razvoj in proizvodnja na področju elektronike, multisenzorske in LED tehnologije.

Velikost podjetja

srednje

Šteilo zaposlenih: 63

Letni promet

Letni promet: 6,5 mio EUR

Delez izvoza: 55 %

Glavni izdelki / storitve
Elektronski sklopi, LED tehnologija
EMS (Electronic manufacturing services)
ODM (Original design manufacturer)
Komponente za belo tehniko
Glavni izvozni izdelki / storitve
Elektronski sklopi, LED moduli
EMS (Electronic manufacturing services)
ODM (Original design manufacturer)
Komponente za belo tehniko
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Nemčija, Avstrija, Anglija, Skandinavija
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Skandinavija, Nemčija, Švica, Anglija in Avstrija

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- Teoretične izkušnje: mreženje med malimi in srednjimi podjetji