PIRNAR & SAVŠEK d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja PIRNAR & SAVŠEK, Inženirski biro d.o.o.
Naslov podjetja Žabjek 18 a
Postna stevilka 1420
Mesto Trbovlje
Telefon +386 (0)3 566 0400
Faks +386 (0)3 566 0401
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.pirnar-savsek.si
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Miro Pirnar
Funkcija direktor
Telefon +386 (0)3 566 0402
Faks +386 (0)3 566 0401
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Miro Pirnar
Funkcija direktor
Telefon + 386 (0)3 566 0402
Faks + 386 (0) 3 566 0401
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Storitvene dejavnosti

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Opis

Podjetje se ukvarja: - inženirske storitve za strojegradnjo - meritve in testiranja - modernizacije, rekonstrukcije in sanacije - projektiranje in revidiranje Aktivnosti podjetja so usmerjene na naslednja področja: • mobilni bagri • industrijske naprave • gosenična dvigala • nakladalci • viličarji • vibracijska tehnika • izdelki za svetovni trg • jeklene konstrukcije in silosi • transport in skladiščenje premoga ter drugih sipkih materialov • stroji in naprave po posebnih zahtevah naročnika • dvigalna in transportna tehnika

Velikost podjetja

mikro

Šteilo zaposlenih: 7

Letni promet

Letni promet: 523.000 EUR

Delez izvoza: 46%

Glavni izdelki / storitve
tehnično svetovanje
ekspertno svetovanje
računalniško podprte mehanske analize in izračuni
RR dejavnost
razvoj strojev, konstrukcij in naprav od zasnove do prototipa
MKE/FEM, CAD
statični, dinamični in stabilnostni izračuni za strojegradnjo in inženirske objekte (jeklene konstrukcije)
tehnična dokumentacija
meritve in testiranja
izdelava prototipov
projektiranje in revidiranje po Zakonu o graditvi objektov
Glavni izvozni izdelki / storitve
tehnično in ekspertno svetovanje
RR dejavnost in inovativna dejavnost
razvoj strojev, konstrukcij in naprav od zasnove do prototipa
MKE/FEM, CAD
statični, dinamični in stabilnostni izračuni za strojegradnjo
meritve in testiranja
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Nemčija
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Nemčija

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- V primeru konkretnih vprašanj je podjetje pripravljeno pomagati. Omogoča tudi opravljanje enomesečne prakse enemu bodočemu inženirju letno.