AMTEC PRO d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja AMTEC PRO, Avtomatizacija, montaža, tehnologija d.o.o.
Naslov podjetja Obrtniška cesta 29
Postna stevilka 1420
Mesto Trbovlje
Telefon +386 (0)3 564 9494
Faks +386 (0)3 564 9495
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.amtecpro.si
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Uroš Flere
Funkcija direktor
Telefon +386 (0)3 564 9494
Faks +386 (0)3 564 9495
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Uroš Flere
Funkcija direktor
Telefon + 386 (0)3 564 9494
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Električni in elektronski izdelki in oprema

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Opis

Osnovna dejavnost podjetja AMTEC PRO je namenjena razvoju in proizvodnji nosilnih trakov, strojev in opreme za avtomatizacijo proizvodnje in vgrajenih elektronskih kontrolnih enot. Podjetje ima specializirano strokovno znanje na področju opreme za pakiranje komponent za avtomatsko montažo in avtomatsko pakiranje.

Velikost podjetja

mikro

Šteilo zaposlenih: 6

Letni promet

Letni promet: 800.000 EUR

Delez izvoza: 60%

Glavni izdelki / storitve
nosilni trakovi
pokrivni trakovi
plastični koluti
naprave za pakiranje komponent
naprave za testiranje kakovosti pakiranja
pakirni servis - storitev pakiranja za zunanje naročnike
Glavni izvozni izdelki / storitve
nosilni trakovi
pokrivni trakovi
plastični koluti
naprave za pakiranje komponent
naprave za testiranje kakovosti pakiranja
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Avstrija, Italija, Nemčija, Češka, Slovaška, Romunija, Madžarska, Španija, Velika Britanija, Danska
Ostale evropske drzave Norveška
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Poljska, Francija

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- Podjetje je pripravljeno predstaviti svoje izkušnje pri mednarodnem poslovanju, tako teoretične kot tudi praktične, seveda v okviru panoge - področja s katerim se podjetje ukvarja.