JE & GR d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja JE & GR , Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Naslov podjetja Cesta 9. avgusta 100
Postna stevilka 1410
Mesto Zagorje ob Savi
Telefon +386 (0)3 56 68 630
Faks +386 (0)3 56 61 060
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.je-gr.com
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Alojz Slavko Jelševar
Funkcija direktor
Telefon +386 (0)3 566 8630
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Primož Jelševar
Funkcija prodaja
Telefon + 386 (0)3 566 8633
Faks + 386
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Predelave kovin in kovinski izdelki in oprema

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

46.190 Proizvodnja kovinskih izdelkov

Opis

Dejavnost podjetja JE & GR d.o.o. je proizvodnja kovinskih izdelkov za podjetja iz Slovenije in EU, predvsem za potrebe Nemške in Nizozemske obrambne industrije. Ta proizvodni program predstavlja tri četrtine dejavnosti podjetja. Podjetje JE & GR ima več kot 70 kooperantov in podizvajalcev od katerih jih večina dela ekskluzivno za podjetje JE & GR. Lastni proizvodni program podjetja je izdelava nasadil za okna in vrata. Izdelujejo klasična, stilna 3D nastavljiva in posebna nasadila po naročilu strank. Prodajajo jih tako doma , kot v tujini, predvsem v Švici, Nemčiji in Avstriji. Podjetje JE & GR je tudi edini Slovenski proizvajalec profesionalnih snežnih verig. Proizvodni program obsega razvoj in proizvodnjo verig za traktorje, tovornjake, viličarje, snežne freze in specialnih verig po naročilu. Več kot 80% snežnih verig izvozijo v Nemčijo, ostale pa v Slovenijo, ter druge evropske države.

Velikost podjetja

mikro

Šteilo zaposlenih: 30

Letni promet

Letni promet: 1,4 mio EUR

Delez izvoza: 80%

Glavni izdelki / storitve
izdelki s področja vojaške in obrambne opreme
profesionalne snežne verige za traktorje, tovornjake, viličarje, snežne freze in specialne verige po naročilu
nasadila za okna in vrata
Glavni izvozni izdelki / storitve
izdelki s področja vojaške in obrambne opreme
profesionalne snežne verige za tovorna vozila
nasadila za stavbno pohištvo
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Nemčija, Nizozemska, Avstrija
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Avstrija

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- raziskava trgov, enostavna raziskava trgov

- kultura poslovanja, kako poslovati z Nemčijo in Nizozemsko

- oblikovanje cen, v okviru kovinsko predelovalne panoge oz. v okviru programa delovanja podjetja

- prevoz in dokumentacija, izkušnje s področja logistike - prevoz in povezana dokumentacija

- pakiranje in oznacevanje blaga

- Praktičnih primerov poslovnega sodelovanja: iskanje poslovnih priložnosti na trgih Nemčije, Avstrije in Nizozemske.