TELKOM d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja Telkom, Trgovina in storitve, d.o.o.
Naslov podjetja Cesta Tončke Čeč 45
Postna stevilka 1420
Mesto Trbovlje
Telefon +386 (0)3 56 27 711
Faks +386 (0)3 56 27 304
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.telkom.si
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Matjaž Reitmeier
Funkcija direktor
Telefon +386 (0)40 396 868
Faks +386 (0)3 56 27 304
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Andreja Bajda
Funkcija vodja komericale
Telefon + 386 (0)51 302 855
Faks + 386 (0)3 56 27 304
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Predelave kovin in kovinski izdelki in oprema

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

C24.530 litje lahkih kovin

Opis

Velikost podjetja

malo

Šteilo zaposlenih: 81

Letni promet

Letni promet: 4,25 mio EUR

Delez izvoza: 66%

Glavni izdelki / storitve
ulitki iz aluminijevih zlitin
Glavni izvozni izdelki / storitve
ulitki iz aluminijevih zlitin
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Nemčija
Ostale evropske drzave Švica
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Nemčija, Avstrija
Azija Singapur

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije