LINEA DIRECTA d.o.o.

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja LINEA DIRECTA Center za dialog s kupci, d.o.o.
Naslov podjetja Podvine 36
Postna stevilka 1410
Mesto Zagorje ob Savi
Telefon +386 (01) 589 97 00
Faks +386 (01) 589 97 63
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.linea-directa.eu
Vodstvo
Ime odgovorne osebe Lovro Peterlin
Funkcija direktor
Telefon +386 (0) 51 639 290
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Lovro Peterlin
Funkcija direktor
Telefon + 386 (0) 51 639 290
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Storitvene dejavnosti

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

82.200 Dejavnost klicnih centrov

Opis

Podjetje se ukvarja z dejavnostjo klicnih centrov, prodajno in marketinško svetovanje, prodajna izobraževanja.

Velikost podjetja

srednje

Šteilo zaposlenih: 120

Letni promet

Letni promet: 2,6 mio EUR

Delez izvoza: 70%

Glavni izdelki / storitve
storitve klicnega centra - prodaja, customer care, svetovanje
Glavni izvozni izdelki / storitve
storitve klicnega centra - prodaja, customer care, svetovanje
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Italija, Avstrija, Madžarska
Ostale evropske drzave Balkanske države
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Evropska unija Italija, Hrvaška

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

- prodaja in prodajni modeli, vzpostavitev komunikacijskih kanalov, optimizacija obstoječih načinov komuniciranja, prodobivanje prodajnih leadov, modeli direktnega marketinga, vzpostavitev mednarodnega inbound/outbound klicnega centra (prodajni ali podporni).