Eti d.d. Izlake

Povezava na javni profil


1. Informacije o podjetju

Podjetje

Ime podjetja ETI KONCERN
Naslov podjetja Obrezija 5
Postna stevilka 1411
Mesto Izlake
Telefon +386 (0) 3 56 57 570
Faks +386 (0) 3 56 73 629
E-pošta [email protected]
Spletna stran http://www.etigroup.eu
Vodstvo
Ime odgovorne osebe mag. Tomaž Berginc
Funkcija generalni izvršni direktor poslovanja
Telefon +386 (0) 3 56 57 201
Faks +386 (0) 3 56 76 044
E-posta [email protected]
Področje komerciale
Ime odgovorne osebe Eleonora Kramar
Funkcija Izvršna direktorica prodaje
Telefon +386 (0) 3 56 57 270
Faks +386 (0) 3 56 73 629
E-pošta [email protected]
Področja dejavnosti (filter)

- Električni in elektronski izdelki in oprema

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD

27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

Opis

Podjetje ETI se je razvilo v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike.

Velikost podjetja

veliko

Šteilo zaposlenih: 1750

Letni promet

Letni promet: 97 mio EUR

Delez izvoza: 92 %

Glavni izdelki / storitve
elektrotehnični izdelki in rešitve
tehnična keramika
izdelki iz plastike
orodja in naprave
Glavni izvozni izdelki / storitve
Elektrotehnični izdelki - stikala
Elektrotehnični izdelki - varovalke
Tehnična keramika
Sistemske rešitve
Trenutni izvozni trgi
Evropska unija Poljska, Nemčija, Italija, Hrvaška, Švedska, Španija, Anglija, Avstrija, Francija, Slovaška, Romunija, Norveška, Češka, Madžarska, Nizozemska ter ostale države EU
Države bivše Sovjetske zveze Ukrajina, Rusija
Ostale evropske drzave Srbija, BiH, Makedonija
Azija Indija, Iran, Turčija, Saudska Arabija, Kitajska, Surinam
Najpomembnejši načrtovani izvozni trgi
Avstralija in Nova Zelandija Avstralija in Nova Zelandija
Afrika Nigerija, Kongo
Države bivše Sovjetske zveze Belorusija, Gruzija, Azerbaijan

5. Sodelovanje med izvozniki

Katera znanja ali izkusnje bi bili pripravljeni deliti z ostalimi udelezenci projekta?

Teoreticna znanja - izkusnje na podrocju internacionalizacije

Predstavitev prakticnih primerov izvoznega poslovanja

Eti je pripravljen v okviru svoje mednarodne mreže in izkušenj pomagati vsem zainteresiranim pri posredovanju informacij in vstopu na tuje trge, v okviru svojih časovnih možnosti in na podlagi predhodnega dogovora s posredovanjem GZS.