Naslov
Podjetje iz Zagorja ob Savi ponuja svoje znanje in storitve na področju: avtomatizacije strojev, transportnih sistemov, sistemov vodooskrbe ter avtomatizacije mostnih dvigal. Hkrati išče sodelovanje s podjetji, ki ponujajo produkte, ki bi lahko dopolnili njihov prodajni program v okviru lastne p
Podjetje iz Trbovelj ponuja storitve na področju masaž, refleksoterapije in sprostitve. Izvaja tudi delavnice in predavanja iz tega področja.
Prevajalska zadruga ponuja storitve na področju prevajanja, lektoriranja in poučevanja tujih jezikov in išče poslovne prostore za izvajanje jezikovnih tečajev, shranjevanje pisarniškega materiala in fotokopiranje.
Podjetje iz Kisovca ponuja storitve na področjih celostnih rešitev oblikovanja in tiskanja izdelkov (embalaža, katalogi, brošure, zgibanke, zahtevne tiskovine…) in spletnih strani.
Podjetje iz Trbovelj nudi storitve na področju strokovnih storitev v letalstvu (preizkušanje, svetovanje, učenje), razvoja in proizvodnje s poudarkom na visokotehnoloških kompozitnih materialih (karbon, kevlar) ter razvoju učnih sistemov (simulatorjih).
Podjetje iz Kisovca išče projektantska podjetja za sodelovanje na področju ponudbe celovitih rešitev ter gradbeno obrtniška podjetja in samostojne podjetnike s katerimi bi lahko ponujali celovite rešitve.
Podjetje iz Kisovca ponuja storitve na področjih: dobava tehničnega blaga, načrtovanje in izvajanje elektro in strojnih inštalacij, vgradnja in montaža razne tehnološke opreme, vzdrževanje elektro in strojne opreme, prodaja ali oddaja v najem komunalno opremljenih parcel v obrtni coni.
Podjetje iz Zagorja ponuja storitve na področju izdelave spletnih strani, servisiranja in izposoje računalniške opreme, svetovanja. Hkrati nudi tudi prevajanje iz angleščine in nemščine v slovenščino ter prevajanje iz slovenščine v angleščino.
Podjetje iz Trbovelj išče poslovne priložnosti za sodelovanje na področju projektiranja, svetovalnega in izvedbenega inženiringa v industriji in energetiki. Podjetje ponuja zastopanje tujim proizvajalcem industrijske opreme.
Podjetje iz Zagorja organizira in postavlja sejemske prostore, razstave in ostale vrste promocijskih nastopov za podjetja tako doma kot v tujini.
Podjetje iz Trbovelj nudi storitve na področju servisiranja in prodaje vseh vrst tiskalnikov in termo tiskalnikov ter potrošnega materiala.
Podjetje iz Trbovelj nudi storitve na področju prevajanja, lektoriranja in izvajanja poslovnih in klasičnih tečajev tujih jezikov.
Podjetje iz Hrastnika nudi različne storitve na področjih varovanja, varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,varstva okolja, živil (HACCP) in kemikalij, različnih vrst tiska, broširanja, embaliranja, dodelave. Podjetje išče tudi možnost izvoza nagrobnih elektronskih in parafin
Podjetje iz Hrastnika ponuja storitve na področju 3D tiskanja prototipov in izdelkov na osnovi poliamidnih in kovinskih prahov.
Podjetje iz Hrastnika ponuja storitve na področju monitoringa in analiz odpadnih vod, podzemnih vod, analize vnosov nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, ocene odpadkov, svetovanj na področju ekologije.
Podjetje iz Hrastnika ponuja vadbene trakove in druge rekvizite za funkcionalno vadbo. Hkrati podjetje išče potencialne investitorje za zagon proizvodnje novega izdelka.